Jak se stát členem (členkou) Fan Klubu HC Kometa Brno z.s.

1. Vyplňte přihlášku do Fan Klubu HC Kometa Brno z.s. Přihláška je ke stažení zde, nebo je k vyzvednutí před domácím utkáním na pokladně haly Rondo u křižovatky ulic Poříčí – Nové Sady (bývalá hlavní pokladna).

2. Řádně vyplněnou a podepsanou přihlášku je nutné odevzdat před domácím utkáním na pokladně haly Rondo u křižovatky ulic Poříčí – Nové Sady nebo v Kometa PUBu při předprodeji na výjezdy. Přihláška musí obsahovat platnou e-mailovou adresu (v případně, že ji nemáte, tak korespondenční adresu).

3. Vaši přihlášku na základě platných Stanov posoudí vedení Fan Klubu HC Kometa Brno z.s. a rozhodne o přijetí či nepřijetí za řádného či přidruženého člena Fan Klubu HC Kometa Brno z.s.

4. Rozhodnutí o členství, včetně podrobných informací o platbě členského příspěvku, obdržíte na e-mail (případně adresu) uvedený v přihlášce do Fan Klubu HC Kometa Brno z.s.

Některé výhody členství:

– Přednostní informace o výjezdech s Fan Klubem na email.
– Přednost účasti na akcích pořádaných Fan Klubem, např. setkání s hráči
– Exkluzivní předměty pouze pro členy Fan Klubu
– Zvýhodněné ceny zboží z Fan shopu Fan Klubu
– Podpora klubu HC Kometa Brno (účast a pomoc při akcích pořádaných klubem)

dále jednáme o slevách u vybraných sponzorů HC Kometa Brno

Upozornění!

Řádným členem spolku se může stát fyzická osoba starší 18-ti let.

Přidruženým členem se může stát fyzická osoba starší 10-ti let. Pokud jde o osobu mladší 18-ti let, může být přidruženým členem spolku pouze za předpokladu, že k řádně vyplněné přihlášce doloží písemné prohlášení svého zákonného zástupce o souhlasu se vstupem této fyzické osoby mladší 18-ti let věku do spolku.

 

Platba členského příspěvku:
na sezonu 2017/2018 byl stanoven poplatek 300,- Kč. Tento lze uhradit převodem na účet Fan Klubu HC Kometa Brno z.s. č. 625625/2010, jako variabilní symbol prosím uveďte své členské číslo a do zprávy pro příjemce své jméno a příjmení. Lze také platit hotově na pokladně Fan Klubu u DRFG Arény v době předprodejů na výjezdy.

Bankovní spojení:
Fio banka, číslo účtu: 625625/2010

Sídlo spolku:
Fan Klub HC Kometa Brno z.s.
Česká č.p. 268
664 31 Česká