10.5 C
Brno, CZ
Pátek, 20.Říjen.2017
Přihlášení k výjezdu
V nadcházející sezóně 2017/2018 se nově o výjezdy budou starat Hanka Holíková s Mončou Křivánkovou. Již nyní se můžete v odkaze - Seznam výjezdů seznámit - s plánovanými výjezdy základní časti. Cena je rozpočítána pro 45 účastníků. V případě nižšího počtu zájemců bude cena adekvátně navýšena. Minimální počet je však 35 lidí. Čas odjezdu je přibližný a bude upřesněn dle aktuálního času zápasu a stavu našich dálnic.

Před vyplněním přihlašovacího formuláře prosím potvrďte, že jste byly seznámení s těmito pravidly:

  • Každý účastník je povinen poslouchat vedoucího výjezdu.
  • Platba za výjezdy musí být provedena vždy předem bezhotovostním převodem na účet nebo na vyhlášeném místě.
  • Všichni účastníci jsou povinni se po dobu celého výjezdu řídit pokyny vedoucího busu!
  • Přihlášené osoby, kterým je méně než 16 let se mohou zúčastnit výjezdu pouze v doprovodu osoby starší 18-ti let.
  • Osobě, která se včas a řádně neomluví, nebude vrácena zaplacená částka zpět!
  • Platí přísný zákaz ničit vybavení použitého dopravního prostředku!
  • Všichni účastníci se musí chovat „lidsky“ a neobtěžovat ostatní účastníky.
  • V použitém dopravním prostředku vždy platí přísný zákaz kouření a užívání návykových či omamných látek!

V případě porušení nějakého pravidla výše uvedeného může být osoba okamžitě vyloučena z přepravy a nebude ji umožněno zúčastnit se dalších výjezdů. V takovémto případě se zaplacená částka dotyčné osobě nevrací a odvoz si dále musí sehnat sama!

!*
Vyberte výjezd:*
Vaše e-mailová adresa:*
Jména i příjmení všech osob:*
Kontaktní telefon:
-